Gabinet Stomatologiczny Ząbki
ul.Malczewskiego 13 lok. C
tel. 22 358 09 30
kom. 602 343 761

Rentgenodiagnostyka

Zdjęcia rtg najnowszą techniką komputerową zmniejszającą kilkukrotnie dawkę promieniowania rentgenowskiego